Zorgaanbod op De Peppelhoeve

Op onze kleinschalige zorgboerderij bieden wij dagbesteding voor (jong) volwassenen, kinder- en pubergroepen, naschoolse begeleiding en behandeling, ambulante gezinsbehandeling thuis en systeemtherapie. Deelnemers met autisme, ADHD of een gedragsstoornis zijn welkom op onze boerderij, net als deelnemers met een verstandelijke beperking of psychische hulpvraag. Met respect voor medemens, dier en natuur begeleiden we onze deelnemers en zorgen we ervoor dat zij plezier hebben, zich ontwikkelen en zich weer nuttig voelen.

Dagbesteding (jong) volwassenen

Jong volwassenen en volwassenen kunnen van maandag tot en met donderdag een dagdeel of gehele dag aan het werk op De Peppelhoeve. Alle deelnemers werken met een dagplanning. Eens per jaar evalueren wij met verwijzer en/of ouders, waarbij de leerdoelen worden bijgesteld of nieuwe doelen worden gesteld.

Kinder- en pubergroepen

Bij de kinder- en pubergroepen wordt er, aan de hand van een dagplanning,spelenderwijs gewerkt aan de leerdoelen, die zijn vastgesteld door de verwijzer en de ouders. Naast de werkzaamheden op de zorgboerderij is er volop aandacht voor sport en spel.
De kinderen, in de leeftijd van 7 tot 13 jaar, komen elke woensdagmiddag en zaterdags eens in de veertien dagen naar De Peppelhoeve. De pubergroep is zaterdags eens per twee weken en is bedoeld voor kinderen van 13 tot 18 jaar.
Twee keer per jaar evalueren wij de voortgang met de ouders en verwijzer.

Logeren

Soms is het gezinssysteem zo overbelast geraakt dat een gezin de gelegenheid krijgt de draagkracht-draaglast weer in evenwicht te krijgen. Uw kind is dan een heel weekend bij ons welkom, van vrijdagmiddag tot zondagmiddag 17.00 uur. Tijdens de weekenden werken we aan de opbouw en versterking van sociale contacten. Elk kind heeft bij ons een eigen slaapkamer. Met ouders stellen we samen een logeerplan op dat de leidraad wordt van onze begeleiding.
Het logeerweekend is eens per vier weken.

Naschoolse begeleiding/behandeling

Op maandag en dinsdag biedt De Peppelhoeve de mogelijkheid om kinderen na schooltijd te begeleiden en te behandelen. Het gaat hierbij om jongeren van 8 tot 18 jaar met een specifieke hulpvraag.
Twee keer per jaar evalueren wij de voortgang met de ouders en verwijzers.

                              Systeemtherapie: Trainingen vader-zoon

                                                                     moeder- dochter.

Deze training is bedoeld voor ouders die anders in contact wille komen met hun kinderen. Een doe-en ervaar-training van 8 bijeenkomsten van 2 uur waar vader-zoon( moeder-dochter) elkaar spelenderwijs ontmoeten en er een andere band ontstaat zodat moeder (vader)ontlast wordt en minder strijdt ervaart tussen de beide “mannen”, (dames)

Wordt gegeven door Jan, Systeemtherapeut i.o. en gezinsbehandelaar.

 

                              Ambulante gezinsbehandeling thuis

                   (Intensieve orthopedagogische behandeling IOG).

 

Het geleerde op de Boerderij kan voortgezet worden in de thuisistuatie. Een voorbeeld: op de Peppelhoeve maken we gebruik van de Stop-Denk-Doe methode en Stoplichtmethode. Als ouders hier gecharmeerd van zijn kan dit ook in de thuissituatie worden aan geleerd. Onze gezinsbehandelaar komt bij u thuis en zal met het hele gezin hieraan werken. Ook de andere gezinsleden worden erin betrokken:Brusjes methode)( broers en zussen)

 

                                                             ProFarm

 

De Peppelhoeve doet mee aan een internationaal project onder de naam ProFarm. Dit biedt studenten die in het MBO onderwijs(AOC Terra, Zone College) door omstandigheden( PTSS, Systeemgerelateerde gezinsproblematiek, ODD etc. )in een andere leeromgeving hun diploma willen afmaken dan kan dat op de Boerderij. Met behulp van de school van herkomst, leerplichtambtenaar , ouders en pedagogische medewerkers wordt er een passend onderwijsprogramma geboden waar de student wederom in zijn leerproces komt.