Onze visie

Een veilige omgeving met vertrouwde mensen vinden wij erg belangrijk. Een klein team goed opgeleide pedagogische begeleiders is daarbij noodzakelijk. Op De Peppelhoeve kiezen wij daarom voor kleinschalige (jeugd)zorgbegeleiding en logeerbehandeling. We creëren met elkaar een huiselijke sfeer met duidelijke structuur en regelmaat.

Op onze zorgboerderij werken we nauw samen met de ouders of verzorgers, de verwijzers en andere hulpverleners die bij een gezin betrokken zijn. Alleen op die manier komen we samen verder. We houden van korte lijnen met onze vaste aanspreekpunten en zijn bovendien heel transparant. Evaluaties, registraties en rapporten; alles is bij ons inzichtelijk.

Daarnaast hebben we oog en oor voor de ideeën van onze deelnemers. Jong en oud mag meedenken over het reilen en zeilen op en rond de boerderij. De deelnemers worden gehoord in hun ideeën en waar mogelijk brengen we hun wensen in uitvoering.

Keurmerk “Kwaliteit laat je zien”

Op De Peppelhoeve werkt ieder op zijn eigen niveau. Deze zorg op maat vinden we heel belangrijk en komt de kwaliteit alleen maar ten goede. De kwaliteit van de zorg op De Peppelhoeve wordt gemeten door de Federatie Landbouw en Zorg. Onze boerderij certificeert zich om de drie jaar voor het keurmerk Kwaliteit laat je zien.
Ook onze jaarverslagen moeten voldoen aan de strenge eisen van de federatie. De jaarverslagen van De Peppelhoeve zijn te bekijken op jaarverslagen & nieuwsbrieven.