Kernwaarden zorgboerderijen onderzocht

Gezien en gehoord worden, kunnen kiezen uit nuttig werk of veel buiten zijn. Het zijn zomaar drie kernwaarden van de zorglandbouw. Ze worden nu extra in de schijnwerper gezet, omdat ze als basis dienen voor het nieuwe kwaliteitskader dat begin volgend jaar af is. De kernwaarden zijn vastgesteld door interviews met stakeholders, zorgboeren en deelnemers. […]

Zorgboeren en jeugdzorg

De vraag naar jeugdzorg is fors toegenomen en daarmee ook de uitgaven. Beide ontwikkelingen zijn onderwerp van gesprek: hoe leveren we de juiste zorg op de juiste plek op zinnige en efficiente wijze? In dit artikel een antwoord vanuit de zorglandbouw: zorgboeren doen hun best de vraag te verkleinen en de maatschappelijke kosten te beteugelen. […]

Kansen Onderwijs-zorgboerderij in beeld gebracht

Op sommige (zorg)boerderijen wordt onderwijs gegeven aan kinderen die (tijdelijk) niet naar school gaan. Recent onderzoek van Wageningen University & Research brengt het fenomeen in beeld. Hoeveel kinderen gaan er naar zulke zogenaamde onderwijs-zorgboerderijen gaan? Hoe ziet het onderwijs op die boerderijen eruit? In hoeverre stromen kinderen weer terug naar school? En waarom zou onderwijs […]