Zorgboeren en jeugdzorg

De vraag naar jeugdzorg is fors toegenomen en daarmee ook de uitgaven. Beide ontwikkelingen zijn onderwerp van gesprek: hoe leveren we de juiste zorg op de juiste plek op zinnige en efficiente wijze? In dit artikel een antwoord vanuit de zorglandbouw: zorgboeren doen hun best de vraag te verkleinen en de maatschappelijke kosten te beteugelen.

Zorgboeren herkennen de toegenomen vraag naar jeugdzorg. Zij vinden het belangrijk om goede zorg te bieden, maar hebben daarom helaas niet altijd voor iedereen plek. Vooral de laatste tijd neemt de vraag naar zorg toe, zowel in aantal gevallen als ook in de zwaarte van de vraag. Zie ook het artikel Crisis in de jeugdzorg vereist stevigheid zorgboeren. Verschillende zorgboeren-organisaties hebben inmiddels formele exclusie-criteria vastgesteld, die vastleggen welke mensen niet op de zorgboerderij geholpen kunnen worden.

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor hulp aan jongeren. Dit is vastgelegd in de Jeugdwet. Zorgkantoren en gemeenten stellen de tarieven voor zorg vast en zien hierop toe.

Lees het hele artikel op https://zorgboeren.nl/actueel/zorgboeren-en-jeugdzorg