Kernwaarden zorgboerderijen onderzocht

Gezien en gehoord worden, kunnen kiezen uit nuttig werk of veel buiten zijn. Het zijn zomaar drie kernwaarden van de zorglandbouw. Ze worden nu extra in de schijnwerper gezet, omdat ze als basis dienen voor het nieuwe kwaliteitskader dat begin volgend jaar af is.

De kernwaarden zijn vastgesteld door interviews met stakeholders, zorgboeren en deelnemers. Jan Hassink van Wageningen University & Research heeft literatuuronderzoek gedaan. Studenten hebben nu onder zijn begeleiding een onderzoek afgerond naar welke benoemde kernwaarden het belangrijkst zijn voor deelnemers.

Zo deed Frida Klein Hazebroek van de afstudeerrichting Communication, Health and Life Sciences onderzoek op negen verschillende zorgboerderijen naar welke kernwaarden het meest en minst belangrijk waren. De zorgboerderijen verschilden in soort en groepsgrootte. Frida interviewde twintig deelnemers.

Lees het hele artikel op https://zorgboeren.nl/actueel/kernwaarden-zorgboerderijen-onderzocht