Auteur archieven: Zorgboerderij De Peppelhoeve

Zorgboeren en jeugdzorg

De vraag naar jeugdzorg is fors toegenomen en daarmee ook de uitgaven. Beide ontwikkelingen zijn onderwerp van gesprek: hoe leveren we de juiste zorg op de juiste plek op zinnige en efficiente wijze? In dit artikel een antwoord vanuit de zorglandbouw: zorgboeren doen hun best de vraag te verkleinen en de maatschappelijke kosten te beteugelen. […]

Kansen Onderwijs-zorgboerderij in beeld gebracht

Op sommige (zorg)boerderijen wordt onderwijs gegeven aan kinderen die (tijdelijk) niet naar school gaan. Recent onderzoek van Wageningen University & Research brengt het fenomeen in beeld. Hoeveel kinderen gaan er naar zulke zogenaamde onderwijs-zorgboerderijen gaan? Hoe ziet het onderwijs op die boerderijen eruit? In hoeverre stromen kinderen weer terug naar school? En waarom zou onderwijs […]